εξώφυλλο Προσχολικά Ιδρύματα και Κοινωνικοί Συνεργάτες

15,93 14,34

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31992
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-348-6
  • Έκδοση:
   1η, Δεκέμβριος 2009
  • Κωδ. καταλόγου:
   402348
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   15 x 23
  • Σελίδες:
   126
Περιγραφή

Η έρευνα δράσης που παρουσιάζεται σε αυτό το βιβλίο διεξήχθη σε προσχολικό ίδρυμα και αποσκοπούσε στην ανανέωση των παιδαγωγικών πρακτικών και στον εμπλουτισμό των εμπειριών που προσφέρονται στα παιδιά. Το εγχείρημα στηρίχθηκε στις πάντα επίκαιρες θέσεις της “Νέας Αγωγής” και ιδιαίτερα στη σύνθεση του σχολείου με τη ζωή. Διερευνήθηκαν αφενός οι δυνατότητες συνεργασίας και αλληλεπιδράσεων μεταξύ εκπαιδευτικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, αφετέρου οι επιπτώσεις μιας τέτοιας συνεργασίας: τα οφέλη για τα παιδιά, για τους παιδαγωγούς, για το καθημερινό πρόγραμμα, αλλά και για τους κοινωνικούς συνεργάτες. Το βιβλίο περιέχει την καταγραφή των συνεργασιών, δηλαδή την οργανωμένη γνωριμία των απιδιών με εξωσχολικούς χώρους και δραστηριότητες, αλλά και την εμψύχωση δράσεων από κοινωνικούς συνεργάτες στο χώρο του παιδικού σταθμού. Παρουσιάζονται, επιπλέον, στοιχεία της μεθόδου που αφορούν το σχεδιασμό και την εφαρμογή των κοινωνικών συνεργασιών και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο αξιολόγησης των δράσεων. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η έρευνα δράσης εφαρμόστηκε σε προσχολικό θεσμό μπορεί να εμπνεύσει εκπαιδευτικούς άλλων βαθμίδων οι οποίοι θα ήθελαν να διερευνήσουν το άνοιγμα του σχολείου στη ζωή.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Οι κοινωνικοί συνεργάτες
Μεθοδολογία: Η έρευνα δράσης
Οι έξοδοι των παιδιών από τον παιδικό σταθμό
Η είσοδος των κοινωνικών συνεργατών στον παιδικό σταθμό
Συμπεράσματα

[Περισσότερα...]

Προσχολικά Ιδρύματα και Κοινωνικοί Συνεργάτες

15,93 14,34