Η Elsie Osborne είναι πιστοποιημένη παιδοψυχολόγος. Κατά τη συνταξιοδότησή της ήταν υπεύθυνη του προγράμματος σπουδών στο Τμήμα Οικογένειας και Παιδιού στην κλινική Tavistock.

Filter