Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Οικογένεια και το Σχολείο

20,55 18,50

Η Οικογένεια και το Σχολείο

20,55 18,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32312
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • ISBN:
   978-960-01-0901-X
  • Έκδοση:
   1η ανατύπωση, Απρίλιος 2003 || 1η, Σεπτέμβριος 2001
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571028
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   422
Περιγραφή

Το βιβλίο γράφτηκε για να παρουσιάσει κριτικά τις σημαντικές κοινωνικές αλλαγές, τις νομοθετικές αλλαγές καθώς και γενικές αλλαγές της τελευταίας δεκαετίας ως προς τη φύση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συστημάτων της οικογένειας και του σχολείου.

Περιεχόμενα

Εισαγωγικά σημειώματα
Θεωρητικό πλαίσιο: μια συστηματική προσέγγιση από κοινού σε παιδιά με εκπαιδευτικά προβλήματα, E.D.
Συγκεκριμένες συνέπειες του θεωρητικού πλαισίου: Η οπτική μιας εκπαιδευτικής ψυχολόγου, E.O.
Το παιδί, η οικογένεια και το σχολείο: μια οπτική που στηρίζεται στην αλληλεπίδραση, E.O.
Η κλινική πηγαίνει στο σχολείο: μια υπηρεσία συμβουλευτικής για γονείς, παιδιά, εκπαιδευτικούς, E.D.
Παρεμβάσεις στο σχολικό πλαίσιο από κοινού με εκπαιδευτικούς, παιδιά και γονείς, J.D. – A.P.
Γονείς και παιδιά: συμμετοχή στη διαδικασία της αλλαγής, N.D. – B.M.
Η άποψη του εκπαιδευτικού: συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς εκτός του σχολικού πλαισίου, E.O.
Ζητήματα που αφορούν στη συμβουλευτική διεργασία με σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, C.L.
Τα σχολεία ως στόχος αλλαγής: παρέμβαση στο σχολικό σύστημα, D.T.
Ο εκπαιδευτικός ως σύμβουλος στο σχολικό υποσύστημα, M.B.
Νομοθεσία του 1989 για τα παιδιά: επιπτώσεις για την οικογένεια και το σχολείο, C.L.
Ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση των επαγγελματιών, E.D. – E.O.
Ευρετήρια

[Περισσότερα...]