Η Anne Rogers είναι επίσημη ερευνητική συνεργάτις της Έδρας της Κοινωνιολογίας της Φροντίδας Υγείας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

Filter