Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ζωή Μπαμπλέκου

Η Ζωή Μπαμπλέκου τελείωσε τις βασικές της σπουδές στο Tμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Απέκτησε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα (P-G Diploma) από το Institute of Education του University of London και το διδακτορικό της δίπλωμα (Ph.D. in Psychology) από το Department of Psychology του University of Leeds στη Βρετανία, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Leeds, στη ΣΕΛΕΤΕ Αθήνας, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σήμερα είναι Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας (Δομή και ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών) στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε τρεις περιοχές: H πρώτη αφορά τη μελέτη του συστήματος της εργαζόμενης μνήμης στα παιδιά, ως προς τη δομή, τις λειτουργίες, και την ανάπτυξή του. Η δεύτερη αφορά τις σχέσεις μεταξύ της εργαζόμενης μνήμης και της προφορικής/γραπτής γλώσσας στα παιδιά, εμπλέκει δηλαδή τη μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συστημάτων της εργαζόμενης μνήμης και της γλώσσας. Η τρίτη ερευνητική περιοχή αφορά τις διεργασίες της μακρόχρονης μνήμης και τη συγκράτηση των πληροφοριών στο σύστημα αυτό, εξετάζει δηλαδή τις σχέσεις που διέπουν τη μακρόχρονη μνήμη, την εργαζόμενη μνήμη και τη μακρόχρονη αποθήκευση της γνώσης. Είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου Η ανάπτυξη της μνήμης: Γνωστική διαδρομή στην παιδική ηλικία που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις τυπωθήτω. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και κεφάλαια βιβλίων σε ελληνικά και αγγλόφωνα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά:
Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες