Είναι πρώην δημοσιογράφος ειδικευμένη σε άρθρα για την οικογένεια, τα παιδιά, την ανάπτυξη και την εκπαίδευση. Είναι επίσης συγγραφέας παιδικών βιβλίων.

Filter