Είναι καθηγήτρια και πρόεδρος του Τμήματος Ανθρώπινης Ανάπτυξης και Οικογένειας στο Pennsylvania State University, Brandywine.

Filter