Η Βασιλική Ζ. Ζήση είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Φυσική Δραστηριότητα στην Τρίτη Ηλικία στο ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα κυρίως σε διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, ενώ συμμετείχε σε αρκετά διεθνή ερευνητικά προγράμματα στα οποία είχε αναλάβει τον συντονισμό για την ελληνική πλευρά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην προώθηση της φυσικής δραστηριότητας και την υιοθέτηση ενός δραστήριου τρόπου ζωής, την ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής, κυρίως σε άτομα με περιορισμούς στη σωματική, ψυχική και κοινωνική λειτουργικότητα.

Filter