Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Vasiliki Karavakou

Dr. Vasiliki Karavakou is a PostDoctoral Research Fellow, Department of Philosophy, University of Edinburgh, United Kingdom. She holds a PhD in Philosophy from the University of London (Birkbeck College).

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: