Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Δοκίμια στην Εγελιανή Φιλοσοφία της Παιδείας

23,89 21,50

Δοκίμια στην Εγελιανή Φιλοσοφία της Παιδείας

23,89 21,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31224
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1209-2
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2009
  • Κωδ. καταλόγου:
   9552138
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   301
Περιγραφή

Πόσο αναγκαία είναι η επανεξέταση μερικών βασικών φιλοσοφικών παραδοχών γύρω από την ανθρώπινη φύση, σκέψη και πρακτική, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί κάποια βεβαιότητα, ή και η αλήθεια, για ένα παιδευτικό πρόγραμμα αυτοπραγμάτωσης; Πώς μπορούμε να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες από εκείνες τις ποιότητες που στηρίζουν ένα τέτοιο πρόγραμμα, ποιότητες όπως η διαλογικότητα, τα παιδευτικά παίγνια, η αμοιβαία αναγνώριση, η συμμετοχή στην ανασύσταση της κοινωνίας και του πολιτισμού; Πόσο σημαντική είναι η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου, του περιεχομένου και της αποστολής της ηθικής και πολιτικής παιδείας και της διαμόρφωσης ρεαλιστικών προσδοκιών για μια αξιόπιστη θεωρία που θα (επιδιώκει να) ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου πολιτικού πολιτισμού, ακροβατώντας ανάμεσα σε και πέρα από το σχετικισμό και την απολυτοκρατία, τον πολιτισμικό φαταλισμό και την παγκοσμιοποιητική σύγκλιση διαφορετικών μορφών ζωής; Τέτοιου είδους ερωτήματα θέτει στη φιλοσοφική θεωρία του περί παιδείας ο Hegel. Τα δοκίμια αυτού του τόμου ανταποκρίνονται σε αυτά τα ερωτήματα, άλλοτε αναδεικνύοντας τον εννοιολογικό ορίζοντα εντός του οποίου αυτά καθίστανται δυνατά και εύλογα και άλλοτε προκαλώντας τις εγελιανές προϋποθέσεις και απαντήσεις. Τα ερωτήματα αυτά δεν είναι άγνωστα σε εμάς σήμερα και η εγελιανή θεωρία, πέρα από τις οποιεσδήποτε εσωτερικές εντάσεις της, εξακολουθεί να αποτελεί έναν πολύτιμο οδηγό στη συρρίκνωση, ή και την εξάλειψη, της ένδειας των δικών μας ιδεών περί παιδείας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγικό δοκίμιο
Ο Hegel και η φιλοσοφία
Η προσταγή της παιδείας στη Φαινομενολογία του πνεύματος
Η επιστημονολογική σημασία των μορφωτικών παιγνίων στην εγελιανή θεωρία της παιδείας
Φιλία και αναγνώριση στον Hegel και τον Αριστοτέλη
Η συνεισφορά του Hegel στον σύγχρονο φιλοσοφικό λόγο περί ηθικής παιδείας και πλουραλισμού
Πολιτική παιδεία και κοινωνία των πολιτών στη Φιλοσοφία του δικαίου του Hegel
Ελευθερία και αναγνώριση: Η παιδευτική σημασία της ανταγνωνιστικότητας στην ηθική φιλοσοφία του Hegel
Οι παιδευτικές απαιτήσεις της εγελιανής θεωρίας της ηθικής συνείδησης στη σύγχρονη δημοκρατία
Πολιτισμός, παιδεία και παγκοσμιοποίηση στη φιλοσοφία του Hegel
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]