Η Βασιλική Μπρουσκέλη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας της Υγείας στο ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ. Διαθέτει προϋπηρεσία στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου και ασχολείται ερευνητικά με την προσαρμογή σε κρίσιμα γεγονότα ζωής.

Filter