Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου