εξώφυλλο Η Ενδυματολογική Έρευνα της Καρπάθου

Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου