Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Θεόδωρος Ιωσηφίδης