Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές

21,90 19,71

Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές

21,90 19,71

Περιγραφή

Ο βασικός στόχος του βιβλίου αυτού είναι να καλύψει ένα σημαντικό βιβλιογραφικό κενό σχετικά με ορισμένες κρίσιμες διατάσεις και χαρακτηριστικά της ανάπτυξης των λιγότερο ευνοημένων περιοχών (Less Favored Areas – LFA’s) στον ελληνικό χώρο. Στο βιβλίο συγκεντρώνονται μελέτες και ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν σε κεντρικά ζητήματα των στρατηγικών ανάπτυξης των ελληνικών Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών (ΛΕΠ) με έμφαση στις ορεινές, στις νησιωτικές και στις απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου. Πιο συγκεκριμένα, στο συλλογικό αυτό τόμο περιλαμβάνονται μελέτες και αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών που αφορούν στο ρόλο των τοπικών προϊόντων στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, στην διερεύνηση της επίδρασης των Ευρωπαϊκών αγροτικών πολιτικών στην ανάπτυξη των Ελληνικών ΛΕΠ, σε ζητήματα εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης, δημογραφικής δυναμικής, δικτύωσης και καινοτομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων καθώς και συγκρότησης και εξέλιξης των τοπικών παραγωγικών συστημάτων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος και δομή του βιβλίου
Οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές (Less Favored Areas – LFA’S)
Τοπικά προϊόντα ως ένα μέσο για την υποβοήθηση της ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της Ευρωπαϊκής υπαίθρου
Προς μια αγροτική ανάπτυξη των λιγότερο ευνοημένων περιοχών στην Ελλάδα;
Δημογραφικές εξελίξεις, περιφερειακές ιδιαιτερότητες και πρότυπα ανάπτυξης της περιφέρειας βορείου Αιγαίου
Τοπικά προϊόντα και βιώσιμη τοπική ανάπτυξη σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές: τοπικά προϊόντα ιδιοτυπίας στην περιφέρεια βορείου Αιγαίου
Η καινοτομία και η απόδοση των επιχειρήσεων σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Τοπικές τεχνογνωσίες, καινοτομία και ανάπτυξη της υπαίθρου: η ελαιουργία στη Λέσβο και η μεταξουργία στο Σουφλί
Η δυναμική της τοπικής επιβίωσης στις ελληνικές λιγότερο ευνοημένες περιοχές
Παγκοσμιοποίηση και ευάλωτες ελληνικές περιφέρειες: η βιωσιμότητα τοπικών παραγωγικών συστημάτων μικρομεσαίων μονάδων ευέλικτης εξειδίκευσης
Οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές ως τουριστικοί προορισμοί: ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού και ορεινή ανάπτυξη: στοιχεία από το υπαίθριο μουσείο υδροκίνησης της Δημητσάνας
Σύντομα βιογραφικά των συγγραφέων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες