Στρατηγικές Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές

21,90 19,71

In stock

21,90 19,71

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   32017
Εκδόσεις:  
Τόμος:   101
ISBN:   978-960-01-1031-9
Έκδοση:   1η , Νοέμβριος 2004
Κωδ. καταλόγου:   9551222
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   333

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Ο βασικός στόχος του βιβλίου αυτού είναι να καλύψει ένα σημαντικό βιβλιογραφικό κενό σχετικά με ορισμένες κρίσιμες διατάσεις και χαρακτηριστικά της ανάπτυξης των λιγότερο ευνοημένων περιοχών (Less Favored Areas – LFA’s) στον ελληνικό χώρο. Στο βιβλίο συγκεντρώνονται μελέτες και ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν σε κεντρικά ζητήματα των στρατηγικών ανάπτυξης των ελληνικών Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών (ΛΕΠ) με έμφαση στις ορεινές, στις νησιωτικές και στις απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου. Πιο συγκεκριμένα, στο συλλογικό αυτό τόμο περιλαμβάνονται μελέτες και αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών που αφορούν στο ρόλο των τοπικών προϊόντων στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, στην διερεύνηση της επίδρασης των Ευρωπαϊκών αγροτικών πολιτικών στην ανάπτυξη των Ελληνικών ΛΕΠ, σε ζητήματα εναλλακτικής τουριστικής ανάπτυξης, δημογραφικής δυναμικής, δικτύωσης και καινοτομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων καθώς και συγκρότησης και εξέλιξης των τοπικών παραγωγικών συστημάτων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος και δομή του βιβλίου
Οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές (Less Favored Areas – LFA’S)
Τοπικά προϊόντα ως ένα μέσο για την υποβοήθηση της [Περισσότερα…]