Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ειδικά Θέματα Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές

14,93 13,44

Ειδικά Θέματα Ανάπτυξης σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές

14,93 13,44

Περιγραφή

Ο συλλογικός αυτός τόμος περιέχει μια σειρά από κείμενα που αφορούν σε ειδικές πλευρές και διαστάσεις της ανάπτυξης των Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών, με έμφαση στον ελληνικό χώρο. Τα κείμενα του τόμου καλύπτουν με ευρύ τρόπο θεματικές περιοχές όπως η νησιωτικότητα και η σχέση της με την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, ο ρόλος των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας στην ανάπτυξη των Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών, οι νέες τάσεις στις στρατηγικές ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και ο προβληματισμός σχετικά με τη βιωσιμότητα και την αειφορία στις Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές. Μέσα από μια σειρά ερευνητικών ευρημάτων και εμπειρικών δεδομένων, η φιλοδοξία του τόμου αυτού είναι να συμβάλει στον εμπλουτισμό της σχετικά περιορισμένης σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας και στην επέκταση της συζήτησης για τα ζητήματα της άμβλυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων στον ελληνικό χώρο μέσα από την προώθηση ενός εναλλακτικού βιώσιμου μοντέλου κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στις Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές.

Περιεχόμενα

Οι συγγραφείς του τόμου
Εισαγωγή και δομή του βιβλίου
Οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές στην κοινή αγροτική πολιτική: διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων και κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά των κατοίκων τους στην Ελλάδα
Νέες διαστάσεις και προοπτικές ανάπτυξης του σύγχρονου αγροτικού χώρου στην Ελλάδα: μελέτη τριών χωριών σε Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές
Στρατηγικές ανάπτυξης σε Λ.Ε.Π.: η εμπειρία της Κ.Π. LEADER
Η πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου και η σημασία της για την καταπολέμηση της ερημοποίησης: αναζητώντας τη νέα διακυβέρνηση της υπαίθρου
Η δυναμική της παγκοσμιοποίησης και η προβληματική της τοπικής ανάπτυξης: Στοιχεία για τη σύσταση μηχανισμών ενίσχυσης του καινοτομικού δυναμικού των τοπικών παραγωγικών συστημάτων
Ανάπτυξη σε Λ.Ε.Π. και δράσεις πληροφορικής και τηλεματικής: η περίπτωση του Βορείου Αιγαίου
Ανάδειξη – προστασία φυσικών μνημείων και τοπική ανάπτυξη σε αγροτικές ορεινές και νησιωτικές περιοχές
Ανθρωπογεωγραφικές διαστάσεις της διαχείρισης του κινδύνου πυρκαγιών στο Βόρειο Αιγαίο
Εκτίμηση βιωσιμότητας σε νησιωτικές περιοχές: Η περίπτωση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου

[Περισσότερα...]