Ο Terence McLaughlin είναι κοινοτικός ψυχολόγος και διευθυντής έκδοσης του περιοδικού ‘Άσυλο: ένα διεθνές περιοδικό για τη δημοκρατική ψυχιατρική, ψυχολογία, εκπαίδευση και κοινοτική ανάπτυξη’.

Filter