Ο Mark Stowell-Smith είναι ψυχιατρικός κοινωνικός λειτουργός στο Ειδικό Νοσοκομείο Ashworth.

Filter