εξώφυλλο Οικονομική της Ανάπτυξης, Ενιαίο

Snodgrass