Οικονομική της Ανάπτυξης, τόμος 2

Οικονομική της Ανάπτυξης, τόμος 2

Οικονομική της Ανάπτυξης, τόμος 2

34,84 31,36

In stock

34,84 31,36

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31899
Εκδόσεις:  
Τόμος:   2
ISBN:   978-960-8041-83-X
Έκδοση:   1η ανατύπωση, Μάρτιος 2003 ||1η, Φεβρουάριος 2001
Κωδ. καταλόγου:   804183
Εξώφυλλο:   Σκληρό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   453

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Στο πρώτο μέρος του βιβλίου εισάγεται η έννοια και η μέτρηση της οικονομικής ανάπτυξης. Περιλαμβάνονται επίσης, ορισμένες θεωρίες που αναπτύχθηκαν για να ερμηνεύσουν την ανάπτυξη, καθώς και ένα σύνολο στοιχείων που συγκεντρώνονται όταν υπάρχει πράγματι ανάπτυξη, για ν’ αναγνωρισθεί και να προσδιοριστεί η ανάπτυξη αυτή. Στο Δεύτερο μέρος εξετάζονται ορισμένες εναλλακτικές προσεγγίσεις στην ανάπτυξη, ιδιαίτερα ο σχεδιασμός και οι έλεγχοι αντί της αγοράς. Εξετάζεται επίσης το ζήτημα κατά πόσο μπορεί να είναι η οικονομική ανάπτυξη αειφόρος και, αν αυτό είναι πράγματι δυνατόν, τότε με ποια έννοια και με ποια μέσα. Στο Τρίτο μέρος οι συγγραφείς πραγματεύονται τις συνεισφορές των ανθρώπινων πόρων στην ανάπτυξη και τη μεταμόρφωση της ανθρώπινης ζωής ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης. Στο μέρος αυτό περιλαμβάνονται κεφάλαια για τον πληθυσμό, την εργασία, την εκπαίδευση και την υγεία. Το κεφάλαιο, η άλλη μεγάλη φυσική εισροή στην αναπτυξιακή διαδικασία, είναι το αντικείμενο του Τέταρτου μέρους. Τα θέματα που αναπτύσσονται εδώ είναι η αποταμίευση και η επένδυση, η δημοσιονομική πολιτική, η χρηματοοικονομική πολιτική και τέλος, το ξένο κεφάλαιο και οι επενδύσεις. Τέλος, στο Πέμπτο μέρος του βιβλίου, για την παραγωγή και το εμπόριο, οι συγγραφείς αναγνωρίζουν ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες εξακολουθούν να στηρίζονται πολύ στην πρωτογενή παραγωγή και στο εμπόριο.

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο και αποταμίευση
Δημοσιονομική πολιτική
Οικονομική πολιτική
Ξένο κεφάλαιο και χρέος
Γεωργία
Εξαγωγές προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής
Βιομηχανία
Εμπόριο και εκβιομηχάνιση
Διεύθυνση μιας ανοικτής οικονομίας

Μόλις προσθέσατε στο καλάθι σας: