Ο Παναγιώτης Γ. Κιμουρτζής είναι Τακτικός Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διδάσκει Νεότερη Ιστορία, Ιστορία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική. Πεδία έρευνας αποτελούν οι τομείς: ιστορία και πολιτική των πανεπιστημίων, οικονομικά του νεοελληνικού κράτους και της εκπαίδευσης, θεσμοθέτηση εορτών και τελετών στο νεοελληνικό κράτος και στην εκπαίδευση, επιστήμη-εκπαίδευση και κινηματογράφος.

Filter