Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Παναγιώτης Κιμουρτζής

O Παναγιώτης Κιμουρτζής είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Διδάσκει Νεότερη Ιστορία, Ιστορία της Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτική Πολιτική. Συμμετείχε στη θεσμική και επιστημονική οργάνωση του
Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών και διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος και πρώτος Διευθυντής του (1991-2003).
Έχει συνεργαστεί με πανεπιστήμια στο εξωτερικό (Honorary Senior Research Associate στο Institute of Education – University College
London και Honorary Senior Research Professor στο Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano). Έχει τιμηθεί από το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας με τη διάκριση Chevalier dans l’ Ordre des Palmes Académiques. Διατελεί Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης. Βιβλία, άρθρα και μεταφράσεις του αναφέρονται στα ακόλουθα
πεδία: ιστορία και πολιτική των πανεπιστημίων, οικονομικά του νεοελληνικού κράτους και της εκπαίδευσης, θεσμοθέτηση εορτών
και τελετών στο νεοελληνικό κράτος και στην εκπαίδευση, επιστήμη-εκπαίδευση και κινηματογράφος.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: