Ο Μιχάλης Σ. Σκούρτος είναι Καθηγητής Οικονομικών του Περιβάλλοντος στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Παν. Αιγαίου. Σπούδασε Οικονομικές Επσιτήμες στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Φρανκφούρτης απ’ όπου απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η εφαρμογή οικονομικών εργαλείων στην περιβαλλοντική διαχείριση, η θεωρία και πράκτική των πράσινων Εθνικών Λογαριασμών και η οικονομική αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Filter