Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Περιβαλλοντική Πολιτική στην Ελλάδα

22,90 20,61

Περιβαλλοντική Πολιτική στην Ελλάδα

22,90 20,61

Περιγραφή

Το βιβλίο αποπειράται να τεκμηριώσει την επεξηγηματική εμβάλεια των κοινωνικών επιστημών στην ανάλυση του περιβαλλοντικού προβλήματος στην Ελλάδα. Αναλύονται οι επιμέρους πτυχές της περιβαλλοντικής προστασίας στη χώρα μας, ενώ αναπτύσσεται ο ανασασμός των κοινωνικών επιστημόνων γύρω από τις πιθανές ερμηνείες του περιβαλλοντικού προβλήματος και τα πιθανά διέξοδα.

Περιεχόμενα

Η θεσμική διάσταση: Περιβαλλοντικό σύνταγμα Γ.Π., Η προστασία των περιβαλλοντικών αγαθών μέσα από τη νομολογία των πολιτικών δικαστηρίων Ι.Κ.Κ., Βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία περιβάλλοντος Γ.Π.Σ., Η διασυνοριακή ρύπανση στη διεθνή έννομη τάξη Π.Γ., Δημόσια διοίκηση και περιβάλλον: η ελληνική εμπειρία Κ.Σ.
Η οικονομική διάσταση: Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα: μετρήσεις και θέματα πολιτικής Α.Ξ., Περιβάλλον και Ισότητα Ι.Ν.Λ., Οικονομικά εργαλεία και περιβαλλοντική προστασία στην Ελλάδα Μ.Σ.Σ., Δομή και ύψος των δαπανών περιβαλλοντικής προστασίας της ελληνικής βιομηχανίας 1989-1993: μεθοδολογία και προβλήματα καταγραφής Μ.Σ.Σ.
Κοινωνία και ιδεολογία: Μια κοινωνιολογική θεώρηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην Ελλάδα Μ.Κ., Ορθοδοξία και περιβάλλον: Natura Lapsa και Oeconomia Natura στην ορθόδοξη παράδοση Α.Κ., Το Χριστιανικό Τοπίο στα νησιά του Αιγαίου Α.Δ., Ο απόηχος της ιδεολογίας για την πρόοδο και την ανάπτυξη στην Ελλάδα Ε.Π.
Ειδικά θέματα: Χωρικές πολιτικές και ποιότητα του περιβάλλοντος στην Ελλάδα 1970-1992 Ε.Μ.- Κ.Μ.Σ.

[Περισσότερα...]