Η Λούκα Τ. Κατσέλη είναι από το 1987 Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τραπέζης Κύπρου και Πρόε¬δρος του ΔΣ της Ελλη¬νικής Ένωσης Τραπεζών και της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (2015-2016), Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (2009-2010), Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (2010-2012), Διευθύντρια του OECD Development Centre στο Παρίσι (2003-2007) αλλά και του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) (1982-1986). Είναι συγγραφέας περισσότερων από 50 επιστημονικών συγγραμμάτων, τριών βιβλίων και μονογραφιών σχετικών με την αναπτυξιακή και μακροοικονομική πολιτική, καθώς και τη θεσμική οικονομική σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Filter