Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μακροοικονομική Ανάλυση και Ελληνική Οικονομία – Απαντήσεις και λυμένες ασκήσεις

21,89 19,70

Μακροοικονομική Ανάλυση και Ελληνική Οικονομία – Απαντήσεις και λυμένες ασκήσεις

21,89 19,70

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31758
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-145-1
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2004
  • Κωδ. καταλόγου:
   402145
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   229
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων και των δραστηριοτήτων που περιέχονται στο εγχειρίδιο “Μακροοικονομική Ανάλυση και Ελληνική Οικονομία”. Αποτελεί χρήσιμο συμπλήρωμα τόσο της πρώτης όσο και της πρόσφατης δεύτερης έκδοσης αυτού και απευθύνεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που επιθυμούν να αφομοιώσουν καλύτερα τις θεωρητικές οικονομικές έννοιες. Οι απαντήσεις των ασκήσεων είναι αναλυτικές και περιεκτικές ώστε να μπορούν να κατανοηθούν με ευκολία και από τον πρωτοετή φοιτητή.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική: στόχοι και βασικά μεγέθη
Η μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία
Η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας και οι προσδιοριστικοί παράγοντες της εθνικής δαπάνης
Οικονομικό σύστημα και οικονομική προσαρμογή Ι: προσδιορισμός πραγματικού επιτοκίου, ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και συναλλαγματικής ισοτιμίας
Οικονομική προσαρμογή ΙΙ: προσδιορισμός εισοδήματος και επιτοκίου σε μια κλειστή οικονομία
Ισορροπία στην αγορά εργασίας και καμπύλη συνολικής προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών
Οικονομικά υποδείγματα και οικονομική πολιτική: οι διαφορετικές σχολές οικονομικής σκέψης
Προσαρμογή και οικονομική πολιτική στη μικρή και ανοικτή οικονομία
Πληθωρισμός και ανεργία
Οικονομική μεγέθυνση

[Περισσότερα...]