Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μακροοικονομική Ανάλυση και Ελληνική Οικονομία

27,87 25,08

Μακροοικονομική Ανάλυση και Ελληνική Οικονομία

27,87 25,08

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31757
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-014-0
  • Έκδοση:
   2η συμπλ. και αναν., Ιανουάριος 2005 || 1η, Ιαν. 2002
  • Κωδ. καταλόγου:
   402014
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   415
Περιγραφή

Το βιβλίο παρουσιάζει με τρόπο εύληπτο, με τη χρήση απλών διαγραμμάτων και εξισώσεων, τα βασικά εργαλεία και υποδείγματα της Μακροοικονομικής, αναδεικνύοντας τη λειτουργία της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών σε μια μικρή και ανοικτή οικονομία, το ρόλο του χρήματος και τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ανεργίας και του πληθωρισμού. Σκοπός των συγγραφέων είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τη συνολική λειτουργία του οικονομικού κυκλώματος, τις σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των κυριοτέρων οικονομικών μεταβλητών, και το ρόλο της οικονομικής πολιτικής στη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων, ώστε να μπορεί να ερμηνεύει τα οικονομικά φαινόμενα και να προβλέπει τις επιπτώσεις της οικονομικής πολιτικής. Η καινοτομία του βιβλίου έγκειται στις εκτεταμένες αναφορές που γίνονται στην ελληνική οικονομία με στοιχεία και παραδείγματα που φτάνουν μέχρι το 2000. Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των ελληνικών Πανεπιστημίων και του Πανεπιστημίου Κύπρου, που παρακολουθούν το πρώτο εισαγωγικό μάθημα στη Μακροοικονομική Θεωρία και Οικονομική Πολιτική.

Η δεύτερη ανανεωμένη έκδοση του βιβλίου αυτού έχει εμπλουτιστεί και επικαιροποιηθεί. Περιέχει εκτεταμένες αναφορές στην Ελληνική Οικονομία και παραδείγματα από την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική, που εμπλουτίζουν τη βασική ύλη της Μακροοικονομικής Θεωρίας, η οποία και παρουσιάζεται με εύληπτο και συστηματικό τρόπο.

Περιεχόμενα

Πρόλογος Α΄ έκδοσης
Πρόλογος Β΄ έκδοσης
Μακροοικονομική θεωρία και πολιτική: στόχοι και βασικά μεγέθη
Η μέτρηση της οικονομικής δραστηριότητας στην ελληνική οικονομία
Η έννοια της μακροοικονομικής ισορροπίας και οι προσδιοριστικοί παράγοντες της εθνικής δαπάνης
Οικονομικό σύστημα και οικονομική προσαρμογή Ι: προσδιορισμός πραγματικού επιτοκίου, ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και συναλλαγματικής ισοτιμίας
Οικονομική προσαρμογή ΙΙ: προσδιορισμός εισοδήματος και επιτοκίου σε μια κλειστή οικονομία
Ισορροπία στην αγορά εργασίας και καμπύλη συνολικής προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών
Οικονομικά υποδείγματα και οικονομική πολιτική: οι διαφορετικές σχολές οικονομικής σκέψης
Προσαρμογή και οικονομική πολιτική στη μικρή και ανοικτή οικονομία
Πληθωρισμός και ανεργία
Οικονομική μεγέθυνση
Ευρετήρια όρων και ονομάτων
Κατάλογοι πινάκων, σχημάτων, διαγραμμάτων και μελετών περίπτωσης

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες