Ο Κωνσταντίνος Π. Μπίθας είναι Λέκτορας της Οικονομικής του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Filter