Βιώσιμες Πόλεις

19,91 17,92

In stock
Θεωρία - πολιτική
Επιμέλεια
Μετάφραση

19,91 17,92

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31151
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-8041-97-4
Έκδοση:   1η, Ιούλιος 2001
Κωδ. καταλόγου:   804197
Σχήμα:   14 x 21
Σελίδες:   324

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Βασικοί στόχοι του παρόντος συγγράμματος είναι η πλήρωση του κενού που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία γύρω από τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και την περιβαλλοντική πολιτική, καθώς και η συστηματική παρουσίαση ορισμένων σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων του χώρου των πόλεων και η διερεύνηση πιθανών πολιτικών αντιμετώπισης τους. Στην προσπάθεια συγγραφής του βιβλίου ζητήθηκε η συνδρομή ειδικών επιστημόνων, τόσο από τον ελλαδικό όσο και από τον διεθνή χώρο. Το βιβλίο μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο Μέρος αφορά στο σύγχρονο θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο που αναφέρεται σε θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης στον αστικό χώρο. Επιπλέον, κάποια μεθοδολογικά εργαλεία σχεδιασμού και αξιολόγησης της ανάπτυξης ανιχνεύονται και παρουσιάζονται. Το δεύτερο μέρος αφορά σε ειδικά ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής στον αστικό χώρο.

Περιεχόμενα

Οικονομία και περιβάλλον στις πόλεις, Γ.Χ.Κ.
Βιώσιμες πόλεις-κριτική θεώρηση, Κ.Π.Μ.
Βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμη πόλη, G.A. – D.P.
Διαχείριση του αστικού χώρου και η χρήση των δεικτών, K.B. – K.J. [Περισσότερα…]