Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Βιώσιμες Πόλεις

19,91 17,92

Βιώσιμες Πόλεις

19,91 17,92

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31151
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-8041-97-4
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2001
  • Κωδ. καταλόγου:
   804197
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   324
Περιγραφή

Βασικοί στόχοι του παρόντος συγγράμματος είναι η πλήρωση του κενού που υπάρχει στην ελληνική βιβλιογραφία γύρω από τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και την περιβαλλοντική πολιτική, καθώς και η συστηματική παρουσίαση ορισμένων σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων του χώρου των πόλεων και η διερεύνηση πιθανών πολιτικών αντιμετώπισης τους. Στην προσπάθεια συγγραφής του βιβλίου ζητήθηκε η συνδρομή ειδικών επιστημόνων, τόσο από τον ελλαδικό όσο και από τον διεθνή χώρο. Το βιβλίο μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικά μέρη. Το πρώτο Μέρος αφορά στο σύγχρονο θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο που αναφέρεται σε θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης στον αστικό χώρο. Επιπλέον, κάποια μεθοδολογικά εργαλεία σχεδιασμού και αξιολόγησης της ανάπτυξης ανιχνεύονται και παρουσιάζονται. Το δεύτερο μέρος αφορά σε ειδικά ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής στον αστικό χώρο.

Περιεχόμενα

Οικονομία και περιβάλλον στις πόλεις, Γ.Χ.Κ.
Βιώσιμες πόλεις-κριτική θεώρηση, Κ.Π.Μ.
Βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμη πόλη, G.A. – D.P.
Διαχείριση του αστικού χώρου και η χρήση των δεικτών, K.B. – K.J. – Κ.Π.Μ.
Η δημιουργία συστήματος δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης για τους ελληνικούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, Κ.Π.Μ.
Οι πόλεις μεσαίου μεγέθους και το κυνήγι της βιωσιμότητας, Β.Μ. – Βιώσιμες πόλεις: μεταφορές, ενέργεια κι αστικά πρότυπα, D.B. – S.W.-C.W.
Πολιτικές αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας και το πρόγραμμα Auto Oil. Επιπτώσεις και προοπτικές, Κ.Π.Μ. – Δ.Π.
Η μετα-αναλυτική μεθοδολογία στην αξιολόγηση των πρωτοβουλιών για μια βιώσιμη πόλη, P.N. – Κ.Π.Μ. – G.P.

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες