Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κωνσταντίνος Ι. Ευαγγελινός