Ο Γιάννης Παπαδημητρίου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Μαθηματικό Τμήμα), με Μεταπτυχιακό και Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Paris VI (Γαλλία). Από το 1980 είναι μέλος ΔΕΠ και από το 1995 Καθηγητής, στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 150 επιστημονικές εργασίες και περισσότερα από 10 διδακτικά βιβλία και σημειώσεις.

Filter