εξώφυλλο Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 10

12,94 11,65

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   1109-4192
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2009
  • Κωδ. καταλόγου:
   Ε10941925
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   189
Περιεχόμενα

From dissimilarities to clusters:a comparison of several partitioning methods
Οι κατανομές της παραγοντικής ανάλυσης των αντιστοιχιών
Μια νέα προσέγγιση επεξεργασίας ερωτηματολογίων έρευνας αγοράς με βάση τις αρχές της συμμετρίας
Η διαμόρφωση της πολιτικής θεματολογίας στο πλαίσιο εκλογικών αναμετρήσεων δεύτερης τάξης
Η χρήση της παραγοντικής ανάλυσης αντιστοιχιών και της αυτόνομης ταξινόμησης κατά αύξουσα ιεραρχία στην κατάρτιση μοντέλου εκτίμησης των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη σχολική πειθαρχία
Αναζήτηση δομής στα δεδομένα Ελλήνων πολιτών, αναφορικά με τη στάση τους, σε ζητήματα αξιακού-αξιολογικού χαρακτήρα
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την ανάπτυξη "συλλογικών δράσεων" στη σχολική μονάδα
Στάσεις ως προ τα φροντιστήρια μαθηματικών
Διερεύνηση των προσωπικών αξιών σπουδαστών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Θεσσαλονίκης
Έρευνα για τον Επόπτη Καθηγητή και τα Κίνητρα των Υποψηφίων Διδακτόρων στην Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με την Confirmatory Factor Analysis και την Path Analysis.

[Περισσότερα...]

Τετράδια Ανάλυσης Δεδομένων 10

12,94 11,65