Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Περιγραφική Στατιστική

52,00 46,80

Περιγραφική Στατιστική

52,00 46,80

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31960
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-214-4
  • Έκδοση:
   1η, Σεπτέμβριος 2005
  • Κωδ. καταλόγου:
   402214
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 29
  • Σελίδες:
   598
Περιγραφή

…Στον τομέα των εφαρμοσμένων, κυρίως, επιστημών, η πληροφορία-γνώση είναι δυνατό να καταστεί περιττό φορτίο, όταν δεν χρησιμοποιείται έστω και σε περιορισμένη κλίμακα. Πολλές φορές μάλιστα, όταν αυτή η γνώση δεν αφομοιώνεται σωστά, μπορεί να καταστεί ακόμη και επιζήμια. Τα τελευταία χρόνια, η ταχύτητα πρόσληψης πληροφοριών είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν επαρκεί η κριτική ικανότητα του ατόμου, όταν αυτή είναι ακαλλιέργητη, να τη μετατρέψει σε γνώση. Πιστεύοντας ότι χωρίς καλλιεργημένη κρίση δεν μπορεί να υπάρξει ορθή σκέψη, οδηγούμαστε στην αποδοχή ότι η άκριτη πληροφορία εμποδίζει την ανάπτυξη της σκέψης…

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ιστορία της Στατιστικής
Αντικείμενο της Στατιστικής
Συλλογή και ταξινόμηση στατιστικών δεδομένων
Παρουσίαση στατιστικών δεδομένων
Διαγράμματα-Γραφικές παραστάσεις
Εμπειρικές στατιστικές κατανομές
Στοιχεία θεωρίας πιθανοτήτων
Τυχαίες μεταβλητές
Θεωρητικές κατανομές
Παράγωγες κατανομές
Γραμμική παλινδρόμηση-συσχέτιση
Παράρτημα

[Περισσότερα...]