Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Ανάλυση Δεδομένων

42,80 38,52

Η Ανάλυση Δεδομένων

42,80 38,52

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31439
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-288-5
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2007
  • Κωδ. καταλόγου:
   402288
  • Εξώφυλλο:
   Σκληρό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   508
Περιγραφή

Η Ανάλυση Δεδομένων περιλαμβάνει τις σημαντικότερες στατιστικές μεθόδους που πρέπει να γνωρίζει όποιος επιθυμεί να αναλύσει στατιστικά ένα πολυμεταβλητό φαινόμενο χρησιμοποιώντας την αναλυτική διείσδυση της πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης. Στο βιβλίο αυτό αναπτύσσονται αναλυτικά: η Παραγοντική Ανάλυση των Αντιστοιχιών, η Αυτόματη Ιεραρχική Ταξινόμηση και η Ανάλυση σε Κύριες Συνιστώσες. Με τις μεθόδους αυτές εξασφαλίζεται η συνολική περιγραφή του φαινομένου στο οποίο αναφέρεται ο πίνακας που αναλύεται. Συγχρόνως παρέχεται η δυνατότητα της συνολικής στατιστικής επεξεργασίας πινάκων πολύ μεγάλων διαστάσεων, χωρίς καμία εκ των προτέρων υπόθεση, παραμένοντας πάντοτε πιστοί στην κύρια αρχή της Ανάλυσης Δεδομένων, που είναι: «το μοντέλο να προσαρμοστεί στα δεδομένα και όχι τα δεδομένα στο υπό εκτίμηση μοντέλο. Δεν είναι η υπόθεση που θεμελιώνει την έρευνα, αλλά η έρευνα είναι αυτή που θέτει νέες υποθέσεις’’.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Γενικές αρχές γραμμικής άλγεβρας
Συσχέτιση – παλινδρόμηση – πίνακες συμπτώσεων
Παρουσίαση των στατιστικών δεδομένων
Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (ACP)
Παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών (AFC)
Ιεραρχική ταξινόμηση (CAH)
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]