Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Γραφείο Περιοχής Ευρώπης ΠΟΥ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας)

Η ΠΟΥ είναι ένα εξειδικευμένο όργανο των Ηνωμένων Εθνών. Ιδρύθηκε το 1948 με πρωταρχική ευθύνη σε θέματα διεθνούς και δημόσιας υγιεινής. Το Γραφείο Περιοχής Ευρώπης της ΠΟΥ είναι ένα από τα έξι Γραφεία Περιοχής σε όλο τον κόσμο, το καθένα με το δικό του πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες υγειακές συνθήκες των χωρών που υπηρετεί.,

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: