Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Υγεία 21

32,85 29,57

32,85 29,57

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-040-4
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2002
  • Κωδ. καταλόγου:
   402040
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   443
Περιγραφή

Ανεξάρτητα αν κάποιος είναι υπουργός κυβέρνησης, δήμαρχος πόλης, διευθυντής επιχείρησης, ηγέτης κοινωνικός, γονιός ή μεμονωμένο άτομο, το “Υγεία 21” μπορεί να τον βοηθήσει ν’ αναπτύξει δράσεις που θα οδηγήσουν σε μια περισσότερο δημοκρατική, κοινωνικά υπεύθυνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Η υγεία είναι ένα ισχυρό πολιτικό πρόγραμμα. Η εφαρμογή του “Υγεία 21” θα: α) προκαλέσει μεγαλύτερη ισότητα στην υγεία, β) ισχυροποιήσει την υγεία και την παραγωγικότητα για όλη τη ζωή, γ) μειώσει το φορτίο τα κακής υγείας και των κακώσεων, δ) απελευθερώσει νέους πόρους λόγω της πολυτομεακής δράσης, ε) οδηγήσει σε ποιοτική και οικονομικά αποτελεσματική

Περιεχόμενα

Η ΠΟΥ και η ΠΟΥ Περιοχής Ευρώπης
Η μετάφραση των εκδόσεων της ΠΟΥ
Διακήρυξη για την Παγκόσμια Υγεία
Ευχαριστίες
Για τον αναγνώστη
Πρόλογοι για την ελληνική έκδοση
Εισαγωγή του επιμελητή της ελληνικής έκδοσης
Το όραμα "Υγεία για Όλους" (ΥΓΟ)
Εξασφαλίζοντας ισότητα στην υγεία μέσω αλληλεγγύης στη δράση
Καλύτερη υγεία για τα 870 εκατομμύρια ανθρώπους της Περιοχής Ευρώπης
Προλαμβάνοντας κι ελέγχοντας τη νόσο και την κάκωση
Πολυτομεακή στρατηγική για δημιουργία διατηρήσιμης υγείας
Ένας τομέας υγείας προσανατολισμένος στο αποτέλεσμα
Πολιτική και μηχανισμοί για διαχείριση των αλλαγών
Υγεία 21 – Μια νέα ευκαιρία για δράση
Τα αίτια της υγείας
Παραρτήματα
Στόχοι
Πίνακες
Παραδείγματα
Εικόνες
Συχνές συντομογραφίες

[Περισσότερα...]