Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Γιώργος Τσιώλης

Ο Γιώργος Τσιώλης είναι καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στα πεδία της μεθοδολογίας της κοινωνικής έρευνας, της βιογραφικής αφηγηματικής προσέγγισης και της κοινωνιολογίας της εργασίας. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 είναι πρόεδρος του Τμήματος Κοινωνιολογίας και από τον Ιούλιο του 2023 αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 38 «Βιογραφία και Κοινωνία» της Διεθνούς Κοινωνιολογικής Ένωσης (International Sociological Association).

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: