Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Επισφαλείς Βιογραφίες

30,00 27,00

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Επισφαλείς Βιογραφίες

 • Εργασιακές διαδρομές και ταυτότητες στον μετασχηματιζόμενο κόσμο της εργασίας

30,00 27,00

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2504-7
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2023
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557458
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   530
Περιγραφή

Πώς αρθρώνονται οι διαδρομές του βίου των σύγχρονων επισφαλώς εργαζομένων; Πώς βιώνουν οι εργαζόμενοι την ένταξή τους σε ευέλικτες, άτυπες και επισφαλείς μορφές απασχόλησης και πώς νοηματοδοτούν τον κόσμο της εργασίας με βάση τις εμπειρίες τους αυτές; Πώς επιδρά η εργασιακή ευελιξία και επισφάλεια στη συγκρότηση των επαγγελματικών ταυτοτήτων; Στα ερωτήματα αυτά επιχειρεί να απαντήσει η έρευνα που παρουσιάζεται στο βιβλίο και βασίστηκε στην πολυεπίπεδη ανάλυση ιστοριών ζωής σύγχρονων εργαζομένων, που παρήχθησαν στο πλαίσιο αφηγηματικών συνεντεύξεων. Μέσα από την οπτική, τις εμπειρίες και τη φωνή των εργαζομένων, αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα των τρόπων βίωσης ευέλικτων και επισφαλών μορφών εργασίας, καθώς και η πολλαπλότητα των στρατηγικών που ενεργοποιούν οι δρώντες για να αντεπεξέλθουν σε αυτές. Αναδείχθηκαν, ακόμη, οι δυναμικοί και μη τυποποιημένοι τρόποι με τους οποίους διαρθρώνονται οι διαδρομές του βίου των σύγχρονων εργαζομένων, καθώς και η ποικιλία των διαδικασιών συγκρότησης των επαγγελματικών ταυτοτήτων. Η εμπειρική έρευνα αντλεί σχήματα θεωρητικής πλαισίωσης από τον πλούσιο διάλογο που διεξάγεται στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών γύρω από τις «μεταμορφώσεις» της εργασίας και τις αλλαγές των εργασιακών σχέσεων.

Περιεχόμενα

Ευρετήριο Πινάκων

Ευρετήριο Σχημάτων

Ευρετήριο Πλαισίων

Εισαγωγή

Θεωρητικές προσεγγίσεις των σύγχρονων μεταμορφώσεων του κόσμου της εργασίας

Επισφάλεια, υποκειμενοποίηση και επαγγελματική ταυτότητα

Ευέλικτες και επισφαλείς μορφές απασχόλησης στην Ελλάδα

Μεθοδολογική προσέγγιση και επιλογή μεθόδων

Διαδικασίες ελέγχου ποιότητας της ερευνητικής διαδικασίας

Πρωτοτυπία και συμβολή της έρευνας

Η ένταξη των σπουδών στις διαδρομές του βίου

Τρόποι μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία

Οι τρόποι διάρθρωσης των εργασιακών διαδρομών

Βιογραφικές δυναμικές και εμπειρίες επισφάλειας σε ένα μετασχηματιζόμενο εργασιακό τοπίο

Μεταβαλλόμενες ισορροπίες μεταξύ των αιτημάτων για σταθερότητα ή ποιότητα

της εργασίας σε ένα μετασχηματιζόμενο περιβάλλον

Επισφαλείς απασχολήσεις και βιογραφικά σχέδια

Τυποποιήσεις του κόσμου της εργασίας σε καθεστώς ευέλικτης και επισφαλούς απασχόλησης

Επαγγελματικές ταυτότητες σε ένα απορρυθμιζόμενο εργασιακό πεδίο

Αντί επιλόγου: Εναύσματα θεωρητικού προβληματισμού και επεξεργασίας πολιτικών θέσεων

Βιβλιογραφία

Παράρτημα: Τα βιογραφικά προφίλ των συμμετεχόντων και συμμετεχουσών στην έρευνα

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες