Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Γιώργος Μ. Αγιομυργιανάκης

Ο Γιώργος Μ. Αγιομυργιανάκης είναι Καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Διευθυντής του Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ) του ΕΑΠ και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας. Έχει διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας και Κύπρου, και έχει συγγράψει πολυάριθμα άρθρα, βιβλία και μελέτες στην οικονομική ανάλυση και πολιτική. Είναι αξιολογητής προγραμμάτων σπουδών και πανεπιστημίων στην ΕΕ.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά:
Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες