Ο Γιώργος Μ. Αγιομυργιανάκης είναι Καθηγητής A΄ Βαθμίδας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ). Διετέλεσε Διευθυντής του Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ) του ΕΑΠ (2017-2022), εκδότης (editor) του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Tourism Policy – IJTP (2006-2018), πρόεδρος (2006-2010) της Επιστημονικής Οργάνωσης για τα Ευρωπαϊκά Οικονομικά και τη Χρηματοδότηση (European Economics and Finance Society – EEFS). Είναι σύμβουλος (Expert) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Commission). Έχει διδακτική εμπειρία πλέον των τριάντα ετών σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα αλλά και τη Μεγάλη Βρετανία.

Filter