Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μέθοδοι Έρευνας για Φοιτητές του Τομέα του Τουρισμού

25,00 22,50

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Μέθοδοι Έρευνας για Φοιτητές του Τομέα του Τουρισμού

25,00 22,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   94644269
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2107-0
  • Έκδοση:
   1η έκδοση, Μάιος 2020
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557384
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   415
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για να βοηθήσει τους φοιτητές να εκπονήσουν ερευνητικές εργασίες και πτυχιακές ή μεταπτυχιακές διατριβές. Απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές του τουρισμού, αλλά μπορεί άνετα να χρησιμοποιηθεί και από φοιτητές άλλων κοινωνικών επιστημών. Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία τους τόσο ο R. Durbarry όσο και οι επιμελητές της ελληνικής έκδοσης έχουν διαπιστώσει ότι οι φοιτητές δυσκολεύονται να πραγματοποιήσουν ανεξάρτητη έρευνα. Με το παρόν λοιπόν βιβλίο δίνεται η απαραίτητη βοήθεια για την εκπόνηση της έρευνάς σας, ξεκινώντας ήδη από την επιλογή του θέματος της εργασίας σας. Προς τούτο, παρουσιάζονται με ισόρροπο τρόπο οι διαστάσεις της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, χρησιμοποιούνται πολλά εφαρμοσμένα παραδείγματα, ενώ η γλώσσα με την οποία διατυπώνονται είναι απλή και κατανοητή. Επιπλέον προστίθενται και η αγγλική ορολογία δίπλα στην ελληνική, προσφέροντας έτσι ένα ακόμα εφόδιο στους φοιτητές. Είμαστε βέβαιοι ότι με το παρόν έργο η ανεξάρτητη έρευνα θα γίνει για εσάς μια δημιουργική και ευχάριστη δραστηριότητα.

Περιεχόμενα

Κατάλογος εικόνων
Κατάλογος σχημάτων
Κατάλογος πινάκων
Κατάλογος διαγραμμάτων
Σημειώσεις για τους συντελεστές
Πρόλογος
Ευχαριστίες
Εισαγωγή
Φιλοσοφικές διαμάχες σχετικά με την έρευνα
Η ερευνητική διαδικασία
Αναπτύσσοντας μία ερευνητική πρόταση
Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας
Ηθική της έρευνας
Αναπτύσσοντας ένα εννοιολογικό πλαίσιο
Ποιοτική έρευνα: μια εφαρμογή στον τουρισμό
Ποσοτική έρευνα
Μεικτές μέθοδοι και τριγωνισμός
Το διαδίκτυο ως εργαλείο έρευνας και η ηλεκτρονική μέθοδος. Διαδικτυογραφία
Διαδικτυακές έρευνες
Δειγματοληψία
Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων
Εδραιωμένη θεωρία και ανάλυση δεδομένων
Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων χρησιμοποιώντας το NVivo
Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων
Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων με το SPSS
Σύνταξη της έκθεσης της έρευνας
Παρουσίαση της έρευνας
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

 • Κείμενα

  Ramesh Durbarry, Prabha Ramseook-Munhurrun, Anjusha Durbarry, Paul Beedie, Hania Janta, Sally Everett, Areej Shahib Aloudat, Richard Sharpley