Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση

Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση

In stock
Για τις Επιχειρηματικές και Οικονομικές Επιστήμες, για Σπουδές στις Κοινωνικές Επιστήμες και στις Επιστήμες του Ανθρώπου

Εκδόσεις:  
Έκδοση:   2021
Κωδ. καταλόγου:  
Γλώσσα Πρωτοτύπου:   Αγγλικά
Εξώφυλλο:   Μαλακό

Περιγραφή

Οι συγγραφείς δημιουργούν ισχυρές αλγεβρικές βάσεις που κάνουν το βιβλίο αυτό να ξεχωρίζει από τα άλλα βιβλία εφαρμοσμένων μαθηματικών, ανοίγοντας τον δρόμο στους φοιτητές για να μπορούν να λύνουν προβλήματα της πραγματικής ζωής με τη χρήση του Διαφορικού Λογισμού. Η έμφαση στην ανάπτυξη αλγεβρικών δεξιοτήτων επεκτείνεται στις ασκήσεις, μεταξύ των οποίων είναι τα προβλήματα εξάσκησης και οι εφαρμογές. Οι συγγραφείς χρησιμοποιούν παραδείγματα και εξηγήσεις με ένα μείγμα αυστηρότητας ύφους και εύκολης κατανόησης. Επιπλέον, έχουν βελτιώσει τη ροή, τη μετάβαση από το ένα θέμα στο άλλο, την οργάνωση και την ποσοτική κατανομή του περιεχομένου μετά από πολλές εκδόσεις για να βελτιστοποιήσουν τη χρηστικότητα για τους διδάσκοντες και τη μάθηση για τους φοιτητές. Ο πίνακας περιεχομένων καλύπτει ένα ευρύ πεδίο θεμάτων με αποτελεσματικό τρόπο δίνοντας τη δυνατότητα στους διδάσκοντες να προσαρμόσουν το πρόγραμμα διδασκαλίας τους έτσι ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των φοιτητών.