Ο Wayne Dwyer είναι πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής, Σχολή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών, University of Western Sydney, Αυστραλία.

Filter