Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Tα Οικονομικά της Αναψυχής, του Ελεύθερου Χρόνου και του Τουρισμού

40,00 36,00

Tα Οικονομικά της Αναψυχής, του Ελεύθερου Χρόνου και του Τουρισμού

40,00 36,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   86192308
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2053-0
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2019
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550630
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   768
Περιγραφή

Το παρόν βιβλίο είναι ένα από τα κορυφαία εγχειρίδια στα πεδία των οικονομικών της αναψυχής, του ελεύθερου χρόνου και του τουρισμού και αποτελεί την ιδανική εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιές τους, ενώ ταυτόχρονα είναι ένα πολύτιμο συμβουλευτικό βοήθημα διεθνούς εμπειρίας στις θεματικές ενότητες των Οικονομικών του Τουρισμού, της αναψυχής και του μάνατζμεντ συμβάντων ή αθλητικών εκδηλώσεων.
Είναι γραμμένο με ενδιαφέροντα τρόπο που δεν προϋποθέτει να έχει ο αναγνώστης γνώσεις οικονομικών. Εφαρμόζει την οικονομική θεωρία σε μια σειρά από θέματα του τουριστικού κλάδου σε επίπεδο καταναλωτή, επιχείρησης, εθνικό και διεθνές, χρησιμοποιώντας παραδείγματα για να δώσει στη θεωρία μια γεύση από τον πραγματικό κόσμο. Στο βιβλίο παρατίθεται μεγάλος αριθμός διαγραμμάτων και μία σειρά από χαρακτηριστικά, όπως οι διεθνείς μελέτες περιπτώσεων που προβάλλουν τρέχοντα θέματα, ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης και αποσπάσματα από επιστημονικά περιοδικά για να βοηθήσουν στην κατανόηση και την περαιτέρω γνώση, αλλά και νέα δεδομένα και στατιστικούς δείκτες.
Οι επιστημονικοί επιμελητές του παρόντος βιβλίου έχουν συγγράψει μία επικαιροποιημένη επισκόπηση της ελληνικής τουριστικής πραγματικότητας, η οποία βοηθά τον αναγνώστη να καταλάβει άμεσα και συνοπτικά την εξέλιξη του τουριστικού κλάδου στην Ελλάδα.

Περιεχόμενα

Κατάλογος εικόνων
Κατάλογος σχημάτων
Κατάλογος πινάκων
Πρόλογος πέμπτης έκδοσης
Πρόλογος Επιμελητών
Εισαγωγή
Αναψυχή, ελεύθερος χρόνος και τουριστικοί οργανισμοί
Η αγορά για προϊόντα αναψυχής, ελεύθερου χρόνου και τουρισμού || Zήτηση: χρονική προτίμηση, ελαστικότητα και πρόβλεψη
Προσφορά και κόστος
Διάρθρωση της αγοράς και καθορισμός τιμών
Παρέμβαση στην αγορά
Το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας
Το ανταγωνιστικό, το τεχνολογικό, το πολιτικό και το κοινωνικο-πολιτιστικό περιβάλλον
Το οικονομικό περιβάλλον
Επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα
Επενδύσεις στον δημόσιο τομέα
Οικονομικές επιδράσεις
Εισόδημα, απασχόληση και τιμές
Οικονομική ανάπτυξη και αναγέννηση
Η παγκόσμια οικονομία
Το ισοζύγιο πληρωμών και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες
Παγκοσμιοποίηση
Οικονομική του περιβάλλοντος
Περιβαλλοντικές επιδράσεις
Δράση για βιωσιμότητα
Κριτική, εναλλακτικές οπτικές γωνίες και αλλαγή
Επισκόπηση ελληνικού τουρισμού
Ενότητα α: ο τουριστικός κλάδος στην Ελλάδα σε αριθμούς – Ενότητα Β: Τουριστικές πολιτικές – Ενότητα γ: κλιματική αλλαγή και τουρισμός στην Ελλάδα
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες