Ο Γιώργος Ανδρουλάκης είναι Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Filter