Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Γλωσσική Παιδεία

34,83 31,35

Γλωσσική Παιδεία

34,83 31,35

  • Κωδ. Ευδόξου:
   50658786
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1678-6
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2015
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557306
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   536
Περιεχόμενα

Πρόλογος του επιμελητή
Βιογραφικό σημείωμα-Εργογραφία Ναπολέοντος Μήτση
Λόγια, δεσμά και πλούτη: για τα ετερόκλιτα στη νεοελληνική κλίση
Μορφολογικά του ουσιαστικού στη νέα ελληνική
Ονόματα και ψευτο-ονόματα (παρατσούκλια και ψευδώνυμα) στη λογοτεχνία: όταν η κλήση συναντά την κλίση
Συνθετικοπαραγωγική επαναφορά σε αρχαιοελληνικά και νεοελληνικά κείμενα (πεζά και ποιητικά)
Η μεταγραφή ξένων κυρίων ονομάτων στην ελληνική γλώσσα: όψεις της διαχείρισης ενός γλωσσικού και κοινωνιογλωσσικού ζητήματος
Η διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Λύκειο: δείκτες ασυνέχειας και ασυνέπειας της εκπαιδευτικής πολιτικής
Επικοινωνιακή προσέγγιση κειμένων στην εφηβική ηλικία
Παραγωγή γραπτού λόγου – μια διδακτική πρόταση για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου
Τοπικό και διεθνές στη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας: οι κρίσιμες δεκαετίες 1970-1980
Διαλογικότητα, πολυφωνία, γραμματική και ανάγνωση στο σχολείο: η Κριτική Ανάλυση Λόγου στην παιδαγωγική πράξη
Εφαρμοσμένη γλωσσολογία: αξιοποίηση φωνητικών-φωνολογικών εννοιών στη διδασκαλία της γλώσσας
Η φωνολογική επίγνωση και η συμβολή της στην εκμάθηση της πρώτης ανάγνωσης
Οι σχολικές γραμματικές προτείνουν τη διδακτική αξιοποίησή τους
Μια γλωσσική προσέγγιση του «πόνου» στη διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας
Η αξιοποίηση των τΠΕ στη διδασκαλία του λεξιλογίου: προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της λεξιλογικής διδασκαλίας με τη χρήση στρατηγικών που υποστηρίζονται από τις τεχνολογίες
Προς μια κειμενοκεντρική προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος
Αξιολόγηση των αφηγηματικών δεξιοτήτων των μαθητών στο τέλος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του ισχύοντος διδακτικού υλικού για το γλωσσικό μάθημα
Η ορθογραφία στην ελληνική εκπαίδευση: προβληματισμοί και προτάσεις
Με πρόσχημα την αντικειμενικότητα: προβλήματα στη χρήση των τεστ γλωσσομάθειας ως κριτηρίου για την πολιτογράφηση των μεταναστών/-ριών και η απαίτηση για κοινωνιογλωσσολογική έρευνα
Γλωσσική πολιτική για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας: εισαγωγικές παρατηρήσεις
Μια άλλη άποψη για τη διδασκαλία της άποψης;
Εφαρμοσμένη γνωστική γλωσσολογία και διδασκαλία μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας
«Επι-μένοντας ελληνικά»: ο σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού υλικού για τη μάθηση της ελληνικής γλώσσας από μετανάστες
Τα λάθη στη μετάφραση ως μηχανισμός κατάκτησης της ξένης γλώσσας: η διδασκαλία της τουρκικής σε ελληνόφωνους ομιλητές
Μαθαίνοντας με μαθητές ρομά: εμπειρίες γραμματισμού
Διγλωσσία και εκπαίδευση: από τη θεωρία στην πράξη και στην κοινωνική δράση
Η μεθοριακότητα σε ένα λαϊκό δρώμενο: το παράδειγμα του «Πανάρατου» στην Αμφιλοχία
Διαπολιτισμική μάθηση στα ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ του Δημοτικού Σχολείου: κριτικές επισημάνσεις
Στρατηγικές λόγου στη διαφήμιση: η γυναικεία εικόνα
Μετοικεσία, γλώσσα και ταυτότητα στο έργο του Βασίλη Αλεξάκη
Ο λαϊκός πολιτισμός ως δίαυλος προσέγγισης και αποδοχής της υπαρκτής ετερότητας στον χώρο του σχολείου
Γλώσσα και ποίηση: η συμβολή της υφογλωσσολογίας στη διδασκαλία της ποίησης
Για μια διερευνητική «εν θεάτρω» γλωσσική διδασκαλία και μάθηση
Κριτικές αναγνώσεις της λογοτεχνίας – Λογοτεχνική διδασκαλία και κριτικός γραμματισμός
Η ελληνική γλώσσα στο διαδίκτυο: μελέτη περίπτωσης μιας γλωσσικής στήλης σε ενημερωτική ιστοσελίδα
Βιογραφικά σημειώματα συγγραφέων

[Περισσότερα...]