Ο Ευάγγελος Μαγείρου είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Filter