εξώφυλλο Οικονομικά Μαθηματικά και Αξιολόγηση Επενδύσεων

Ευάγγελος Μαγείρου

Ο Ευάγγελος Μαγείρου είναι Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: