Ο καθηγητής Μανόλης Μελάς αποφοίτησε αριστοβάθμιος από το ΕΚΠΑ. Μετεκπαιδεύτηκε στα Πανεπιστήμια Indiana και London, όπου έγινε διδάκτωρ. Από το 1975 διεξάγει επιφανειακές έρευνες και ανασκαφές στα Δωδεκάνησα. Καταγίνεται με μελέτες και δημοσιεύσεις θεωρητικής αρχαιολογίας. Δημοσίευσε δεκάδες βιβλία και άρθρα. Για μια εικοσαετία έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Λονδίνου και Θράκης.

Filter