Στα Ίχνη του Παρελθόντος

45,00 40,50

In stock

45,00 40,50

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   68377082
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1808-7
Έκδοση:   1η, Ιούνιος 2017
Κωδ. καταλόγου:   9120838
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   846

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Oι δομικές και μεθοδολογικές αντιθέσεις στην αρχαιολογική διαδικασία γεφυρώνονται σήμερα στην πράξη, ιδιαίτερα στην τρέχουσα μεθοδολογική θεωρία προσέγγισης του αρχαιολογικού υλικού (Κεφ. 1-3), αλλά και στις τεχνικές της έρευνας πεδίου (Κεφ. 4-5, 8-9) – παράβαλε λ.χ. τη θεωρία μέσης εμβέλειας του Binford με αυτή των συμφραζομένων και της άμεσης ιστορικής προσέγγισης των Ηοdder και Trigger. Παραδοσιακά υπήρξε επίσης διάσταση ανάμεσα στα δεδομένα και την ερμηνευτική θεωρία. Ωστόσο, τώρα, ο υλικός πολιτισμός και ιδιαίτερα η αρχιτεκτονική, η τέχνη και η τεχνολογία υπόκεινται πλέον σε κοινωνιολογική και κριτική ανάλυση, αναζητώντας τον πολλαπλό συμβολισμό και την ιδεολογική τους εμβέλεια ως κοινωνική και πολιτική στρατηγική και προπαγάνδα (Κεφ. 15-20). Το ίδιο ισχύει για συναφείς διαδικασίες, όπως το εμπόριο (Κεφ. 12-14). Σε πιο πολύπλοκες περιπτώσεις όπως οι νεκρικές καύσεις (Κεφ. 15-16) επιστρατεύονται φιλοσοφικές και επιστημονικές θεωρίες που δείχνουν ότι πίσω από αυτό το έθιμο κρύβεται ο φόβος του νεκρού. Τέλος, οι πολιτισμικο-ιστορικές προσεγγίσεις των Κεφαλαίων 6-7, 10-11 δεν μένουν «αθεώρητες», αφού πλέον ενισχύονται από πολλαπλές εφαρμογές ερμηνευτικής ουσίας.

Περιεχόμενα

Βραχυγραφίες
Πρόλογος
Εισαγωγή
Επισκόπηση της σύγχρονης θεωρητικής αρχαιολογίας
Διαλεκτική αρχαιολογία – Συγκρητισμός σε θεωρία και μέθοδο
Φυσιοκρατία (etics) και ανθρωποκεντρισμός (emics) στην αρχαιολογία
και την ανθρωπολογία
Προϊστορική και εθνο-αρχαιολογική έρευνα [Περισσότερα…]