Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Στα Ίχνη του Παρελθόντος

45,00 40,50

Στα Ίχνη του Παρελθόντος

45,00 40,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   68377082
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1808-7
  • Έκδοση:
   1η, Ιούνιος 2017
  • Κωδ. καταλόγου:
   9120838
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   846
Περιγραφή

Oι δομικές και μεθοδολογικές αντιθέσεις στην αρχαιολογική διαδικασία γεφυρώνονται σήμερα στην πράξη, ιδιαίτερα στην τρέχουσα μεθοδολογική θεωρία προσέγγισης του αρχαιολογικού υλικού (Κεφ. 1-3), αλλά και στις τεχνικές της έρευνας πεδίου (Κεφ. 4-5, 8-9) – παράβαλε λ.χ. τη θεωρία μέσης εμβέλειας του Binford με αυτή των συμφραζομένων και της άμεσης ιστορικής προσέγγισης των Ηοdder και Trigger. Παραδοσιακά υπήρξε επίσης διάσταση ανάμεσα στα δεδομένα και την ερμηνευτική θεωρία. Ωστόσο, τώρα, ο υλικός πολιτισμός και ιδιαίτερα η αρχιτεκτονική, η τέχνη και η τεχνολογία υπόκεινται πλέον σε κοινωνιολογική και κριτική ανάλυση, αναζητώντας τον πολλαπλό συμβολισμό και την ιδεολογική τους εμβέλεια ως κοινωνική και πολιτική στρατηγική και προπαγάνδα (Κεφ. 15-20). Το ίδιο ισχύει για συναφείς διαδικασίες, όπως το εμπόριο (Κεφ. 12-14). Σε πιο πολύπλοκες περιπτώσεις όπως οι νεκρικές καύσεις (Κεφ. 15-16) επιστρατεύονται φιλοσοφικές και επιστημονικές θεωρίες που δείχνουν ότι πίσω από αυτό το έθιμο κρύβεται ο φόβος του νεκρού. Τέλος, οι πολιτισμικο-ιστορικές προσεγγίσεις των Κεφαλαίων 6-7, 10-11 δεν μένουν «αθεώρητες», αφού πλέον ενισχύονται από πολλαπλές εφαρμογές ερμηνευτικής ουσίας.

Περιεχόμενα

Βραχυγραφίες
Πρόλογος
Εισαγωγή
Επισκόπηση της σύγχρονης θεωρητικής αρχαιολογίας
Διαλεκτική αρχαιολογία – Συγκρητισμός σε θεωρία και μέθοδο
Φυσιοκρατία (etics) και ανθρωποκεντρισμός (emics) στην αρχαιολογία
και την ανθρωπολογία
Προϊστορική και εθνο-αρχαιολογική έρευνα στα Δωδεκάνησα
Μεθοδολογία και στρατηγικές
Αρχαιολογική έρευνα στα Νότια Δωδεκάνησα
Δωδεκάνησα και Δυτική Μικρασία στην Προϊστορία – Αλληλεπίδραση, εθνότητα και πολιτική γεωγραφία
Η Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου στα Δωδεκάνησα (1100-600 π.Χ.)
Εκτεταμένες και συστηματικές επιφανειακές έρευνες στο νησιωτικό σύμπλεγμα Καρπάθου – Κάσου (1975-2014) – Προκαταρκτική έκθεση
Αρχαιολογική εξερεύνηση της Κάσου – Προϊστορία και Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (5500-700 π.Χ.)
Η κοινωνική βάση της αλλαγής – Μακροπρόθεσμοι μηχανισμοί εκσυγχρονισμού και πολυπλοκότητας στο Αιγαίο (2900-1900) π.Χ.
Η Ελληνική Θράκη της Πρώιμης Χαλκοκρατίας στο Βαλκανικό και Αιγαιακό πλαίσιο
Το μεσογειακό εμπόριο στην Εποχή του Χαλκού Μια θεωρητική προσέγγιση
Εμπόριο και κοινωνία στην Εποχή του Χαλκού Κεραμική και ιδεολογία
Το «Σύνδρομο των Μυκηνών» – Καταναλωτισμός και παγκοσμιοποίηση
Η προέλευση της νεκρικής αποτέφρωσης στο Αιγαίο
Καύσεις νεκρών – Προς μια αρχαιολογία του φόβου
Χρόνος, τέχνη και τεχνική με έμφαση στο Προϊστορικό Αιγαίο
Η δύναμη της τεχνογνωσίας και της μνημειακής τέχνης Πολιτική και προπαγάνδα μέσω μεγάλων έργων
Εξωτική πολυτέλεια – Το γυαλί στο Αιγαίο της Εποχής του Χαλκού
Αγώνες και πολιτική προπαγάνδα Η Προϊστορία των αρχαίων σταδίων

[Περισσότερα...]