Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ελισάβετ (Έλσα) Κοππάση