Ο David L. Sam είναι Καθηγητής Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Bergen της Νορβηγίας.

Filter