Ο Ype H. Poortinga είναι Καθηγητής Διαπολιτισμικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Tilburg της Ολλανδίας.

Filter