Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Χρήστος Θεοφιλίδης

Ο Χρήστος Θεοφιλίδης έμαθε τα ελληνικά γράμματα στην Κύπρο, σπούδασε παιδαγωγικά στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου και στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών, και παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα στα πανεπιστήμια Μιννεσότα και Άλμπανυ των ΗΠΑ. Εργάστηκε4 ως προϊστάμενος του Τομέα Επιμόρφωσης στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και ως Επίκουρος Καθηγητής στα πανεπιστήμια Άλμπανυ και Κρήτης. Εργάστηκε ως Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου. Αντιπροσώπευσε την Κύπρο σε διεθνή εκπαιδευτικά συνέδρια. Η επιστημονική και ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στα γνωστικά αντικείμενα: βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας, οργάνωση – διοίκηση σχολείου. Δημοσίευσε άρθρα σε διεθνή περιοδικά και εξέδωσε αρκετά βιβλία.

Κατηγορίες
Ταξινόμηση κατά: